Sommarivabyen

Sommarivabyen er et ambitiøst projekt for udviklingen af Stadiongrunden i Helsingør, hvor der skabes en stedsspecifik byudvikling med fokus på fællesskabsdannelse, biodiversitet, natur- og landskabsmæssige værdier, bæredygtighed og ikke mindst gode boligkvaliteter.

Vi har bidraget med bæredygtighedsledelse og DGNB-auditering, indledende mikroklima og dagslysanalyser, energi- og indeklimasimuleringer samt LCA og LCC fra projektets spæde start. I Sommarivabyen forankres globale, nationale og kommunale visioner og målsætninger lokalt ved hjælp af PensionDanmarks bæredygtigheds-, værdi og boligprogrammer. Projektet skal både DGNB Guld-certificeres og Svanemærkes, og projektets bæredygtighedsstrategi byggeri på 8 centrale temaer med konkrete målsætninger.

Projektnavn: Sommarivabyen
Beliggenhed: Helsingør, Danmark
Bygherre: PensionDanmark
Status: Under opførelse
År: 2022 – 2025
Program: Boliger og fællesskabshuse
Etageareal: 20.600 m2
Rolle: Bæredygtighedsledelse, DGNB-auditering, LCA, dagslys, energi og indeklima
Samarbejdspartnere: Holscher Nordberg, Tegnestuen LOKAL, SLA, Transition
Projekthjemmeside: https://sommarivabyen.dk
For mere info, kontakt:
 
Nicolai Nørrekær Mortensen
nicolai@aaen-engineering.com
+45 42 92 09 78