PensionDanmark Biodiversitetsstrategi

Investering for livet
Aaen Engineering – har sammen med SLA og Andel – udviklet PensionDanmarks nye Biodiversitetsstrategi, Investeringer for livet, der dækker fremtidige investeringer i byområder og nybyggerier. Strategien er Danmarks mest ambitiøse biodiversitetsstrategi for ejendomsudvikling, der sigter mod fuld overensstemmelse med EU-taksonomi og en positiv naturpåvirkning inden 2030. Vi kan ikke bygge krisen væk, men vi kan investere og bygge naturvenligt – og vi kan forpligte os selv og hinanden på at styrke biodiversiteten gennem vores virke.

Som Danmarks største arbejdsmarkedspension med mere end 800.000 medlemmer og mere end 30 milliarder kroner investeret i fast ejendom i 2022 har PensionDanmark sat sig for at fremtidige investeringer ikke kun skal skabe værdi for mennesker, men også sikre bedre forhold for alle andre levende organismer og de økosystemer, som er med til at opretholde alt liv på vores planet. Derfor har vi kaldt at kalde biodiversitetsstrategien ”Investeringer for livet”.

Om strategien
Biodiversitetsstrategien er bygget op omkring et løfte samt en række principper med tilhørende indsatser, der spænder over hele værdikæden, lige fra grundkøb, projektudvikling, anlæg, drift og til evaluering. Strategien er i nærværende version afgrænset til at omhandle byområder og nybyggeri, men der lægges i afsnittet ”Progression” op til, at strategien løbende udvider sit virkeområde. Således er det oplagt, at strategien inden for en overskuelig årrække også kommer til at omfatte eksisterende ejendomme, forsyningskæder, brugeradfærd, kompensationsinvesteringer samt PensionDanmarks øvrige investeringer. Dette flugter med PensionDanmarks tilslutning til ”Finance for Biodiversity Pledge,” som omhandler institutionelle investorers forpligtelse til at beskytte og gendanne biodiversitet gennem finansieringsaktiviteter og investeringer.

”Høje ambitioner for kvalitet og bæredygtighed har allerede vist sig at være en garant for merværdi i ejendomsinvesteringer. Vi er overbeviste om, at det samme gælder den sociale, biologiske og æstetiske værdiskabelse, som vores biodiversitetsstrategi vil tilføre vores fremtidige projekter til gavn for beboernes fysiske og mentale sundhed.” – Mia Manghezi, Projektudviklingsdirektør, PensionDanmark.

Projektnavn: PensionDanmark Biodiversitetsstrategi
Bygherre: PensionDanmark
Opgavetype: Strategisk bygherrerådgivning
År: 2022 –
Typologi: Biodiversitetsstrategi for ejendomsinvesteringer
Samarbejdspartnere: SLA og Andel
Mere info: https://www.pensiondanmark.com/investeringer/biodiversitetsstrategi/
For mere info, kontakt:
 
Micki Aaen
micki@aaen-engineering.com
+45 26 74 72 80