Vi trives i krydsfeltet mellem arkitektur og ingeniørkundskab, og brænder for at forene højtflyvende ambitioner med pragmatiske løsninger.

 

Vi tilbyder helhedsorienteret bæredygtighedsledelse, hvor vi på tværs af projektets fagligheder koordinerer og driver en bæredygtig udvikling – fra hensigt til handling.

 

Som supplement til vores holistiske indgangsvinkel, er vi specialiserede i de fagydelser, der har indflydelse på formgivning i de tidlige designfaser, og som påvirker mennesker, klima og design.

Bæredygtighedsledelse

Fra de helt tidlige design- og udviklingsfaser tilbyder vi bæredygtighedsledelse og facilitering af bæredygtighedscertificering

 

Som bæredygtighedsledere integrerer vi i samarbejde med projektets øvrige aktører bæredygtige visioner, koncepter og strategier. Vores rolle er at inspirere og drive den bæredygtige fremgang i projektet. Dette gør vi ofte ved at tage udgangspunkt i FNs Verdensmål og anvende DGNB bæredygtighedscertificering som et kvalitetssikringsværktøj gennem hele processen, for at sikre at vision bliver til virkelighed.

 

I bæredygtighedsledelsen koordinerer, monitorerer og evaluerer vi løbende projektets bæredygtighedsinitiativer, der spænder på tværs af faggrupper og indsatsområder, for at sikre at projektets bæredygtighed indarbejder både sociale-, økonomiske- og
miljømæssige parametre
.

Fagydelser

For at forankre den overordnede bæredygtighedsledelse i konkrete rådgiverydelser, har vi specialiseret os indenfor de fagområder, som vi mener er særligt værdiskabende i designet af bæredygtige byer og bygninger. Disse fagområder tilbydes som enkeltydelser, men ideelt set i kombination med den generelle bæredygtighedsledelse.

 

Inden for byplanlægning er vi specialister i at kvalificere sunde og attraktive byrum ved at analysere mikroklimaet, herunder sollys, vindforhold, støj, luftkvalitet og bynatur. Herudover har vi i byplanmæssig sammenhæng stor ekspertise i at kvalificere grænsefladen mellem bystruktur og bygningskvaliteterne ved at analysere dagslys, tæthed og udsyn på bygningsfacader.

 

Når det kommer til byggeri, er vi specialister i CO2-beregninger, levetidsomkostninger samt energi og indeklima, herunder dagslysforhold, energidesign, naturlig ventilation og termisk indeklima.

Bygherrerådgivning

Byplanlægning og byrum

Byggeri