Aaen Engineering er en rådgivende ingeniørvirksomhed med base i København.

 

Virksomheden er stiftet i 2020 med formålet om at skabe en ny type ingeniørvirksomhed, som er dedikeret til at løfte bæredygtighedsambitioner på tværs af byggebranchen, fra de tidlige designprocesser til færdigt byggeri.

 

Bæredygtighed kan ikke stå alene. For os er bæredygtighed og god arkitektur hinandens forudsætninger. Derfor arbejder vi med at de bæredygtige ambitioner skal forstærke det arkitektoniske greb.

Vores mission er simpel

At hjælpe kunder og samarbejdspartnere med at sikre at de ressourcer der investeres i det byggede miljø, bidrager til den grønne omstilling og lever op til nationale og internationale klimamålsætninger til gavn for både mennesker, klima og forretning.

En holistisk tilgang

Med fokus på mennesker, klima og design er vores intention at skabe fremtidens rammer, der kan forene høj livskvalitet med en bæredygtig livsstil. Derfor har vi fokus på at implementere mærkbare, målbare og konkrete bæredygtighedsinitiativer i det byggede miljø.

En systematisk fremgangsmåde

Bæredygtighed er komplekst. Hos Aaen Engineering har vi derfor udviklet en systematisk fremgangsmåde, der sikrer maksimal værdiskabelse og udnyttelse af det projektspecifikke grønne råderum igennem alle projektets faser.

 

Fremgangsmåden tager udgangspunkt i en projektspecifik forventningsafstemning med byggeriets parter, hvor potentialer og udfordringer bliver kortlagt, og ambitionsniveau fastlagt. 

 

Vi konkretiserer de forventningsafstemte bæredygtighedsambitioner med projektspecifikke pejlemærker, fokusområder og konkrete virkemidlerCentralt for vores fremgangsmåde er, at vi altid supplerer vores virkemidler med målbare krav, som skal sikre at vi opnår reel bæredygtighed. 

 

Ved at gå systematisk til værks og sætte tal på bæredygtighed kan vi i sidste ende synliggøre og kommunikere værdiskabelsen for både bygherre og kommende brugere.

Dokumenteret værdiskabelse - der er til at forstå

Hos Aaen Engineering anvender vi en evidensbaseret tilgang med udgangspunkt i den nyeste forskning og state-of-the-art beregningsværktøjer. Det gør vi for at informere designprocesser, samt løbende at kvalificere og optimere målbare bæredygtighedstiltag.

 

Samtidigt orienterer vi os i helikopterperspektivet, hvor samfundsmæssige, kulturelle og politiske tendenser påvirker hvordan vi i praksis målretter vores indsatser. Koblingen mellem vores evidensbaserede tilgang og samfundsmæssige forståelse danner grundlag for, at vi kan bruge vores faglighed til at dokumentere værdiskabelsen – i både den lokale kontekst og i et internationalt perspektiv.

 

Som supplement til vores systematiske fremgangsmåde, og som led i at tilvejebringe en valid dokumentation, anvender vi ofte anerkendte certificeringsordninger.

 

Til trods for at vi er en ingeniørvirksomhed, gør vi en dyd ud af at formidle teknisk data på en let forståelig måde, gennem skriftlig og grafisk formidling af høj kvalitet. Det gør vi for at tydeliggøre den konkrete værdiskabelse for både bygherre og kommende brugere.

Match og forventningsafstemning

Vi er sat i verden for at gøre en reel forskel. Det kræver en fælles indsats, som også betyder at bæredygtighed skal være med fra starten. Derfor har vi følgende match og forventningskrav til vores samarbejdspartnere.