Freja Ejendomme Bæredygtighedsstrategi

Aaen Engineering har i 2021 udarbejdet en ambitiøs bæredygtighedsstrategi for Freja Ejendomme ift. at skabe bæredygtig udvikling af ejendomme.

Freja Ejendomme er statens ejendomsselskab, og deres opgave er at udvikle og sælge ejendomme fra staten samt regionerne. Siden 1997 har Freja solgt mere end 500 ejendomme og udbetalt et samlet udbytte på i alt 3,6 mia. kr til Finansministeriet (2020). Freja Ejendommes portefølje består af vidt forskellige ejendomme og dækker land og by i hele Danmark. Netop derfor sætter bæredygtighedsstrategien rammen for en projektspecifik og skræddersyet strategi for hvert enkelt udviklingsprojekt, og som afspejler den specifikke ejendoms placering, udfordringer og potentialer.

Bæredygtighedsstrategi tager afsæt i FN´s 17 Verdensmål og certificeringsordningen, DGNB. Bæredygtighedsstrategien understøtter organisationens overordnet vision om, at Freja Ejendomme sikrer en økonomisk, bæredygtig og arkitektonisk værdiforøgelse, der kommer samfundet til gode.

Projektnavn: Freja Ejendomme Bæredygtighedsstrategi
Bygherre: Freja Ejendomme
Opgavetype: Strategisk bygherrerådgivning
År: 2021
Typologi: Bæredygtighedsstrategi for bæredygtig ejendomsudvikling
Mere info: https://frejaejendomme.dk/simpel-side/om-freja-ejendomme
For mere info, kontakt:
 
Micki Aaen
micki@aaen-engineering.com
+45 26 74 72 80