Kildedal By

Kildedal By skal blive en ny, levende og let tilgængelig stationsnær by med boliger og erhverv, tæt på både by og åbent land. Ambitionen er at skabe et komplet bysamfund med synergi mellem bolig, erhverv, detailhandel og offentlige funktioner, hvor personer i alle livets faser, og både små og store familier, kan trives. Området skal inspirere til en mere bæredygtig tilgang til livet og naturen, hvor vi forbruger færre ressourcer uden at gå på kompromis med livskvaliteten. 

Vi har bidraget med bæredygtighedsledelse, DGNB-auditering og mikroklima-ekspertise fra helhedsplanens spæde start. Vi arbejder løbende med at stille krav til bæredygtighed, udarbejde tværgående strategier og med implementering af konkrete bæredygtighedsindsatser i området, med henblik på at opnå DGNB-certificering af byområdet som helhed.

Projektnavn: Kildedal By
Beliggenhed: Ballerup, Danmark
Bygherre: Arealudviklingsselskabet Kildedal P/S
Status: Under udvikling
År: 2020 –
Typologi: Byudviklingsområde med blandet bolig og erhverv
Etageareal: 240.000 m2
Rolle: Bæredygtighedsledelse og DGNB-auditering
Samarbejdspartnere: WERK, BRIQ, COWI, SLA
Projekthjemmeside: https://www.kildedalby.dk/
For mere info, kontakt:
 
Mathias Holm Sørensen
mathias@aaen-engineering.com
+45 24 43 32 22