Realdania DGNB Byområde-screeninger

Aaen Engineering har udført DGNB Byområder Screeninger på fire arealudviklingsprojekter hvor Realdania By og Byg er involveret. Køge Kyst bydelen Søndre Havn, Naturbydelen i Ringkøbing, Nærheden ved Hedehusene og Kanalbyen i Fredericia.

Formålet med rådgivningen var at benytte DGNB-systematikken til at udarbejde en form for service-tjek for byudviklingsprojekternes bæredygtighedsprofil. Og dermed kortlægge projekternes individuelle styrker og potentielle svagheder ift.at indarbejdelse forskellige sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighedsaspekter.

Som Realdania By og Byg rådgiver på opgaven afholdte og bidrog Aaen Engineering med; en fælles opstart -og visionsworkshop, byvandringer, en række individuelle DGNB-arbejdsmøder, fælles afslutnings-workshop samt oplæg om DGNB Screenings-resultaterne ved to erhvervsarrangementer.

Rådgivningen mundede ud i en række konkrete forslag til at skærpe projekteres bæredygtighedsprofil. Her i bland et øget fokus på biodiversitet i byggemodningen samt CO2-krav ved investor salg.

Projektnavn: Realdania DGNB Byområde-screeninger
Bygherre: Realdania By & Byg
Opgavetype: Strategisk bygherrerådgivning
År: 2021 –
Typologi: DGNB Byområde-screeninger for 4 byudviklingsområder
Samarbejdspartnere: Nærheden P/S, Kanalbyen P/S, Naturbydelen P/S og Køge Kyst P/S
Mere info: https://realdania.dk/nyheder/2022/03/med-friske-oejne-paa-baeredygtigheden
Publikation: https://www.realdaniabyogbygklubben.dk/udgivelser/boeger/udgivelser/baredygtighed/3218
For mere info, kontakt:
 
Micki Aaen
micki@aaen-engineering.com
+45 26 74 72 80