4 til 1 planet - Den planetært rimelige bolig

I Danmark forbruger vi ifølge Earth Overshoot Day 4 gange mere end vores andel af Jordens samlede ressourcer. Det skal der laves om på med fokus på en af de sektorer, der står for en stor del af vores samlede udledning af CO2 og andre drivhusgasser – nemlig byggeriet. Derfor inviterede Realdania og Villum Fondens initiativ Boligkoncept fra 4 til 1 Planet til en konkurrence om at udvikle et boligkoncept, som reducerer byggeriets klimapåvirkning til ¼ af nuværende gennemsnit – fra 10 til 2,5 kg CO2/m2/år.

Vores boligkoncept – manifest for den planetært rimelige bolig – blev udpeget som en af tre vinderprojekter. Manifestet for den planetært rimelige bolig introducerer 10 dogmer for en mere bæredygtig byggeskik, med målet om at reducere boligbyggeriets CO2-udledning med 75%. Manifestet afsøger ikke kun den mindst mulige CO2-påvirkning i konstruktionen, men opsætter ligeledes mål for, hvor meget CO2, man bør tegne sig for pr. person, hvis vi skal bygge for en planetært rimelig fremtid.

Dogmesættet er eksemplificeret med et etageboligkoncept, der opnår et pladsforbrug på 24 m2 per person, og et klimaaftryk på 2,7 kg. CO2/m2/år, blandt andet ved biogene og genanvendte materialer samt design for disassembly. Kombinationen af disse to tiltag betyder, at klimapåvirkningen per person reduceres med 85% relativt til nuværende gennemsnit – fra 26 til 4 tons CO2 per person.

Projektnavn: 4 til 1 planet – Den planetært rimelige bolig
Bygherre: Realdania og Villum Fonden
Status: Vinder i Open Call
År: 2023
Typologi: Boligkoncept fra 4 til 1 planet – Manifest for den planetært rimelige bolig
Etageareal: 4.987 m2
Team: Aaen Engineering og Tegnestuen LOKAL
Projekthjemmeside: https://www.4til1planet.dk/next-generation-architecture
For mere info, kontakt:
 
Nicolai Nørrekær Mortensen
nicolai@aaen-engineering.com
+45 42 92 09 78